• Upit za cjenik

POLI-TRANS 300 INKJET LIGHT/A4

POLI-TRANS 300 INKJET LIGHT/A4

Proizvođač: Poli-tape

​Transfer papir u A4 formatu za štampu na običnim laser i inkjet printerima. Štampa se vrši inverzno (u ogledalu) i putem prese se oslikava na textil.

  • Štampa se na inkjet printeru i aplicira na svijetli textil
  • Temperatura: 175 stepeni
  • Vrijeme: 15 sekundi
  • Pritisak: jak
  • Skidanje papira sa textila ODMAH!