Predtretman za direktnu štampu na tekstil

17 Apr, 2018 Admin


S ovim uređajem moguće je nanositi pretreat tečnost puno bolje i preciznije. Vrlo lako je uz pomoć kontrolne skale kontrolisati količinu nanesenog prajmera. Schulze Pretreat-Maker IV je najbolje rješenje za pripremanje DTG štampe. Ekran je jednostavan za korištenje, tako da dobivate vrlo konstantne i pouzdane rezultate prskanja.

Više o proizvodu pogledajte OVDJE